Prihlásenie

Je zakázané akékoľvek zdieľanie prístupových účtov a hesiel. Používateľ ručí za dôvernosť a ochranu svojich autentizačných prostriedkov a zodpovedá za všetky aktivity, ktoré sa pod týmto prístupovým účtom na portáli uskutočnili.

V prípade podozrenia na prezradenie hesla je používateľ povinný si prihlasovacie heslo do portálu bezodkladne zmeniť.

Používateľom je odporúčané vytváranie komplexných a bezpečných hesiel a ich zmena minimálne v polročnom intervale.

Po troch neúspešných pokusoch o prihlásenie (nesprávne heslo) sa prístup zablokuje na 10 minút. V prípade zabudnutého hesla použite funkciu „Zabudol som heslo“.