Nedostupné

Vážení užívatelia,

Momentálne prebieha technická údržba informačných systémov v správe Úradu pre verejné obstarávanie. Za spôsobene obmedzenie sa Vám ospravedlňujeme

Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10 | 821 09 Bratislava | Slovenská republika
Podateľňa | Úradné hodiny: Pondelok-piatok: 8.00 - 15.00 | Obedňajšia prestávka: 12.00 - 12.30